VLAGATELJ

Javni zavod Rokodelski center Ribnica – zavod za rokodelstvo, muzejsko in galerijsko dejavnost

 

PARTNERJI (naziv partnerja/ev)

1.Knjižnica Miklova hiša

2. Turistično društvo Ribnica

3. BREWWOOD pivovarna d.o.o.

4. Občina Ribnica

 

 

GLAVNE AKTIVNOSTI:

A1: Koordinacija in vodenje projekta
A2: Promocija projekta
A3: Priprava projektne dokumentacije; pridobitev dokumenta identifikacije investicijskega projekta (DIIP)
A4: Investicijska dela
A4_a: Izvedba tlaka letnega gledališča
A4_b: Izvedba rušenja in gradnja novega portala na zahodnem vhodu v grad, iz smeri Rokodelskega centra
A4_c: Nova predvidena utrjena – nasuta pot
A4_d: Klančina – dostop do letnega gledališča
A5: Gradovi od Turjaka do Kolpe
A6: Druženje v gradu
A7: Glasba v gradu
A8: Grajsko pivo

 

CILJI OPERACIJE:

   • izvedena obnovitvena investicijska dela: tlakovano letno gledališče, dvig portala iz smeri Rokodelski center Ribnica, servisna pot in pridobitev klančine,
   • uporaba vseh obnovljenih površin za širšo javnost, predvsem pa za lokalno skupnost in njene inštitucije s svojim kulturnim in turističnim programom,
   • krepiti lokalno identiteto z ozaveščanjem pomena gradu in kulturne dediščine,
   • spodbuditi medgeneracijsko povezovanje in sodelovanje,
   • vključevaje ranljivih skupin,
   • spodbuditi lokalno skupnost k oživljanju pomembnega prostora z dediščinsko in turistično zanimivimi dogodki.

 

PRIČAKOVANI REZULTATI OPERACIJE:

   • tlakovano letno gledališče,
   • dvignjen in obnovljen portal,
   • klančina,
   • servisna pot,
   • tiskan zemljevid,
   • razvito grajsko pivo,
   • prireditev etno glasbena večera,
   • izvedene otroške delavnice,
   • prireditev srednjeveška glasba in ples.

 

ČAS TRAJANJA OPERACIJE V MESECIH

16 mesecev

 

PREDVIDEN ZAČETEK IN ZAKLJUČEK OPERACIJE

Začetek: 1. 9. 2020

Zaključek: 31.12.2021

 

CELOTNA VREDNOST PROJEKTA

235.045,04 EUR

VREDNOST SOFINANCIRANJA PROJEKTA IZ EVROPSKEGA KMETIJSKEGA SKLADA ZA RAZVOJ PODEŽELJA:

79.998,19 EUR

 

POVEZAVE

PROGRAM RAZVOJA PODEŽELJA

SPLETNA STRAN EVROPSKE KOMISIJE, NAMENJENE EKSRP

LAS PO POTEH DEDIŠČINE OD TURJAKA DO KOLPE

DOGODKA IZVEDENA V OKVIRU PROJEKTA PRENOVA GRAJSKE POVRŠINE

 • KONCERT NINE PUŠLAR

DOGODKA IZVEDENA V OKVIRU PROJEKTA PRENOVA GRAJSKE POVRŠINE

 • KONCERT JANA PLESTENJAKA