ZA RAZSTAVLJALCE

POMEMBNI DATUMI

01. 06. 2024 – začetek sprejemanja prijav.
15. 07. 2024 – začetek pošiljanja računov prijavljenim.
01. 08. 2024 – zaključek sprejemanja prijav.
16. 08. 2024 – zaključek sprejemanja plačil.

V primeru prostih mest bomo prijave sprejemali tudi po navedenem datumu,
vendar z vključenim 10 % doplačilom zamudnine.

Prijave na Ribniški semenj začenjamo sprejemati v soboto, 1. 6. 2024. Prijave bodo možne izključno preko spletnega obrazca, ki je dosegljiv na povezavi levo (zeleni gumb z napisom E-prijavnica). Za izpolnitev obrazca se je potrebno registrirati oz. ustvariti profil na naši spletni strani. Redne prijave se zaključijo 1. 8. 2024. Prijave bomo nato od 2. 8. 2024 naprej v primeru prostih mest sprejemali še do 20. 8. 2024, vendar z vključenim 10 % doplačilom zamudnine. Organizator si ob tem pridržuje pravico zavrnitve prijave, prispele po zadnjem prijavnem roku.

Prve predračune bomo začeli pošiljati po 15. 7. 2024. Vljudno vas prosimo za razumevanje in potrpežljivost. V primeru, da vas skrbi, da nismo prejeli vaše prijave, prosimo, preverite, ali ste v svoj e-poštni predal prejeli obvestilo o uspešni oddaji prijavnice (preverite tudi nezaželeno pošto oz. promocije). Če ste ga, ne skrbite, vaša prijava je v postopku obdelave.

Vsi, ki ne boste poravnali predračuna do 16. 8. 2024 lahko pričakujete 17. 8. 2024 nov predračun, ki bo vključeval 10 % doplačilo zamudnine k redni ceni. 10 % doplačilo k redni ceni. bo vključeno na računu tudi vsem, ki se prijavijo na semenj po 1. 8. 2024. Zadnji rok za plačilo računa z vključenim 10 % doplačilom zamudnine je 23. 8. 2024.

Po 1. 8. 2024 oz. po izvedenem plačilu v roku 7-10 dni lahko pričakujete potrdilo o plačilu, ki je hkrati tudi dovolilnica za vstop na sejemsko prizorišče ter na kateri je navedena tudi točna lokacija vašega sejemskega prostora.

Do 47. Ribniškega semnja še

Day(s)

:

Hour(s)

:

Minute(s)

:

Second(s)

LOKACIJE STOJNIC

POGOJI

ROK PRIJAVE IN PLAČILA

– Zadnje prijave sprejemamo do vključno 20. 8. 2024. Po 1. 8. 2024 se vsem zamudnim prijaviteljem zaračunajo zamudne obresti v višini 10 % vrednosti predračuna. Organizator si pridržuje pravico zavrnitve prijave, prispele po zadnjem prijavnem roku.

– Po prejemu prijavnice bomo izstavili predračun za plačilo. Plačilo je potrebno poravnati najkasneje do ponedeljka, 25. 8. 2024. Vsem rednim prijaviteljem, ki do 16. 8. 2024 ne bodo poravnali plačila se zaračunajo zamudne obresti v višini 10 % vrednosti predračuna.

– Predhodno plačilo je pogoj za sodelovanje na sejmu. V primeru, da plačilo do navedenega roka ne bomo prejeli, rezervacija ne bo veljavna, prostor pa bo na razpolago drugim interesentom.

DRUGI POGOJI

– v primeru kršitve pri uporabi prostora, lahko organizator kršitelja odstrani in mu prepove prodajo;

v primeru poravnanja plačila po predpisanem datumu, se strošek najema podraži za 10 %, prodajalec pa ne obdrži rezervacije za prostor;

– vstop na sejemski prostor je možen le s potrdilom o rezervaciji stojnice, ki bo izdano na podlagi prejetega plačila;

– v primeru plačila na licu mesta, se strošek najema podraži za 30 %;

odpoved prijave je možna le s pisnim obvestilom prodajalca in najkasneje do 23. 8. 2023. V primeru odpovedi do tega roka, je prodajalec upravičen do povrnitve 90 % vplačanega zneska. Po tem datumu vračilo že vplačanih zneskov za najem prostora in stojnice ne bo več možno;

– organizator lahko od prodajalcev zahteva na vpogled vsa dovoljenja potrebna za opravljanje dejavnosti;

– prodaja se mora vršiti v skladu z obstoječo zakonodajo;

– prodajalci so dolžni upoštevati določila organizatorja pri dodelitvi prodajnega prostora, premikanje stojnic ni dovoljeno;

– organizator ne odgovarja za poškodbo, uničenje, izgube ali odtujitve predmetov, nastalih zaradi malomarnega ravnanja prodajalcev;

– prodajalec odgovarja za škodo in nesrečo, ki jo povzroči organizatorju na sejmu;

– prodajalci so dolžni upoštevati navodila redarjev glede varnosti na prireditvenem prostoru;

– prodajalec mora skrbeti za čistočo, za ločevanje odpadkov bo prejel ustrezno embalažo, ločevanje odpadkov je obvezno;

– organizator lahko fotografira razstavne prostore in predmete ter jih uporabi za lastne potrebe in za splošno rabo;

parkiranje vozil ob stojnicah ni dovoljeno.

ZELO POMEMBNO ZA ROKODELCE (s certifikatom art&craft) NA ROKODELSKEM FESTIVALU

– za prodajo na Rokodelskem festivalu SE LAHKO PRIJAVIJO LE ROKODELCI, KI IMAJO ZNAK KAKOVOSTI ART&CRAFT SLOVENIJA (le ti imajo znižano ceno stojnic in prostora),

– Rokodelski festival bo potekal NA DVORIŠČU ROKODELSKEGA CENTRA RIBNICA, lahko pa organizator določene rokodelce zaradi prostorskih in organizacijskih težav premesti v okolico Rokodelskega centra, grajskega dvorišča ali na Škrabčev trg pred Miklovo hišo;

VSAK PRODAJALEC SE LAHKO PRIJAVI LE Z ENO STOJNICO OZ. ZAKUPI EN PROSTOR (2 M).

OSTALO

– PRIREDITEV BO IZVEDENA V VSAKEM VREMENU. Prodajalci ne morejo zahtevati vračila že plačanih zneskov zaradi njihove neudeležbe v primeru slabih vremenskih pogojev.

– V primeru odpovedi prireditve zaradi višje sile, je stranka upravičena do povrnitve 90 % vplačanega zneska.

– Organizator in prodajalec bosta morebitne spore reševala sporazumno. V primeru, da sporazum ne bo dosežen, je za reševanje sporov pristojno sodišče v Kočevju.

– Podatke o prodajalcu bo organizator uporabil za svojo evidenco in za svoje potrebe in z njimi ravnal v skladu z zakonodajo o varovanju osebnih podatkov.

– Z oddajo izpolnjenega spletnega obrazca se strinjate s pogoji sodelovanja na 46. Ribniškem semnju.